Συχνές Ερωτήσεις Εκτύπωση

Γενικά

Μπορείτε να επικυρώσετε φωτοαντίγραφα πρωτοτύπου π.χ. ξενόγλωσσων πτυχίων;

Όχι, δεν μπορούμε να επικυρώσουμε φωτοαντίγραφα πρωτοτύπου.Στην περίπτωση ελληνικού εγγράφου μπορείτε να απευθυνθείτε στα ΚΕΠ, στην αρχή που εξέδωσε το έγγραφο ή σε δικηγόρο.Στην περίπτωση ξενόγλωσσου εγγράφου μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή που εξέδωσε το έγγραφο, στην πρεσβεία της χώρας από την οποία προέρχεται το έγγραφο ή σε δικηγόρο. Προκειμένου να γίνει η επικύρωση φωτοαντιγράφου θα πρέπει να προσκομίσετε το πρωτότυπο.

Ποιες ώρες λειτουργεί η EL-TRANSLATIONS και πώς μπορούμε να έρθουμε;

Η EL-TRANSLATIONS λειτουργεί 9 π.μ. – 5 μ.μ. Βρισκόμαστε στο εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου, Λ. Πεντέλης 2 στην πλατεία Δούρου δίπλα στους πεζόδρομους, έχετε εύκολη πρόσβαση με όλα τα μέσα αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας (μετρό, λεωφορείο, τρόλεϊ).

Είδα την επιγραφή σας και επειδή είμαι μεταφραστής ενδιαφέρομαι για συνεργασία με το γραφείο σας, τι να κάνω;

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , το οποίο θα εξετάσει ο υπεύθυνος προσωπικού. Κατόπιν θα απαντήσει προκειμένου να έρθετε να κάνετε ένα τεστ.Σε περίπτωση που είναι επιτυχές θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε εκπαίδευση/συνεργασία.Επίσης μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα μας.

Πότε χρειάζεται η σφραγίδα της Χάγης (apostille) και σε ποιον φορέα πρέπει να απευθυνθώ;

Χρήσιμες πληροφορίες για τη χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης:

Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, από την αρμόδια για τη χορήγηση της επισημείωσης αρχή. Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή. Δεν επισημειώνονται έγγραφα τα οποία έχουν παραληφθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας και έχουν θεωρηθεί από ΚΕΠ. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο θεωρημένα από την εκδούσα αρχή και να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και όχι τυποποιημένη (π.χ. σαρωτής).

Η Σφραγίδα της Χάγης προηγείται της Μετάφρασης!

Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου και τα πιστοποιητικά γεννήσεως πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα, πρέπει να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο από δημόσια διοικητική αρχή προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης. Στις περιπτώσεις βεβαίωσης όχι μόνο του γνησίου της υπογραφής, αλλά και της ιδιότητας των υπογραφόντων έγγραφα εταιρειών (π.χ. ως εκπρόσωπος, ως Πρόεδρος, ως διευθύνων σύμβουλος, κ.α.) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στην αρμόδια για τη χορήγηση επισημείωσης υπηρεσία βεβαίωση καταχώρισης των αναγκαίων - υποχρεωτικών ισχυόντων στοιχείων για τη βεβαίωση της ιδιότητας με την οποία υπογράφουν.

Σε περιπτώσεις εγγράφων εταιριών που εδρεύουν στο εξωτερικό δεν χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης από τις ελληνικές διοικητικές αρχές καθόσον τα νομιμοποιητικά τους στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από αυτές (άρθρο 11, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν 2690/1999). Για να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα εταιριών εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε συμβολαιογράφο οπότε μετά να τίθεται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, ως δικαστικής φύσεως έγγραφα, η Σφραγίδα της Χάγης από το οικείο Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η εκδούσα αρχή (άρθρο 2 του Ν. 1497/1984, ΦΕΚ Α΄ 188/27 11-1984).

Αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. εταιρειών που εδρεύουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει δικαίωμα να εκδώσει ο Πρόεδρος της Εταιρίας (που προκύπτει από το Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης) ή όποιος Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ άλλος νομιμοποιείται από το καταστατικό της Εταιρίας. Στα εν λόγω έγγραφα απαιτείται ότι και στην περίπτωση των ιδιωτικών εγγράφων, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Συνίσταται και η επίδειξη αντιγράφου καταστατικού της εταιρείας, όταν εκδίδεται αντίγραφο πρακτικού πλην του Προέδρου, π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος.

Τα έγγραφα των Δ.Ο.Υ. εφόσον έχουν εκδοθεί ή έχουν γίνει ακριβή αντίγραφα από την οικεία Δ.Ο.Υ επισημειώνονται τη Σφραγίδα της Χάγης από την αντίστοιχη Δ/νση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία ανήκει η Δ.Ο.Υ.

Στα εκκλησιαστικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις επιμέρους Μητροπόλεις του Κεντρικού, Ανατολικού, Δυτικού τομέα και Πειραιά χορηγείται η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης από την αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Τα διαζευκτήρια που εκδίδονται από τις Μητροπόλεις επικυρώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης.

Τα Φ.Ε.Κ., προκειμένου να επισημειωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης, πρέπει πρώτα να γίνουν ακριβή αντίγραφα από τη Δ/νση Εθνικού Τυπογραφείου του ΥΠ.ΕΣ. (Καποδιστρίου 34, Τηλ. 210 5279178).

Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία (Διαβατήρια, Δελτία Ταυτοτήτων, θεώρηση γνησίου υπογραφής σε ιδιωτικό έγγραφο, κ.α.) πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από τον Διοικητή του αστυνομικού τμήματος από το οποίο έχουν εκδοθεί κι έπειτα από τον Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Ταξίαρχο της αντίστοιχης Αστυνομικής Δ/νσης προκειμένου να χορηγηθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης.

Τα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ποινικά Μητρώα για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αλλοδαπούς) επικυρώνονται με το Apostille από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Τα έγγραφα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τη Γενική Δ/νση Εκπαιδεύσεως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Χρήστου Λαδά 6, Πλατεία Κλαυθμώνος, Τηλ. 210 3689180) κι
έπειτα να χορηγείται η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης. Όσον αφορά έγγραφα των υπολοίπων Πανεπιστημίων της Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συνιστάται να ζητούνται από αυτά αντίγραφα επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή τους υπαλλήλους που έχουν δικαίωμα επικύρωσης για το εξωτερικό προκειμένου να επικυρωθούν με τη
Σφραγίδα της Χάγης.

Έγγραφα σχολείων, π.χ. αποδεικτικά απολύσεως, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις, κ.α. είτε τα πρωτότυπα, είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου, πρέπει στη συνέχεια να προσκομίζονται στο αντίστοιχο γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, να θεωρείται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του το γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή και κατόπιν ο ενδιαφερόμενος να τα απευθύνει στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημείωσης υπηρεσία. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της επισημείωσης και για τα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τα οποία είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και διέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα ελληνικά δημόσια σχολεία της ημεδαπής και τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εφόσον έχουν θεωρηθεί από το συντονιστή εκπαίδευσης της χώρας από την οποία προέρχονται.

Στα έγραφα που εκδίδονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης ) χορηγείται η επισημείωση εφόσον φέρουν υπογραφές υπαλλήλων οι οποίοι έχουν στείλει τα δείγματα της υπογραφής τους στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τα έγγραφα του ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ (οργανισμός, ο οποίος καταργήθηκε) θα πρέπει να εκδίδονται πρόσφατα αντίγραφα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Αγ. Κωνσταντίνου 54, Τ.Κ. 104 37, Τηλ. Κέντρο 210-5281000)

Στα ξενόγλωσσα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από Ελληνικές Αρχές ή επικυρώνεται το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντα αυτά, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει επισυναπτόμενη ελληνική μετάφραση είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών είτε από Μεταφραστή πτυχιούχο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου είτε από Δικηγόρο έτσι ώστε να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης.

Στις επιδόσεις Δικογράφων πρέπει να επικυρωθεί η υπογραφή του υπογράφοντος δικηγόρου από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και μετά να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης, εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση της επισημείωσης στο Δικόγραφο από το οικείο Πρωτοδικείο.

Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιατροδικαστή Αθηνών, θεωρούνται από την γραμματεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας (Αναπαύσεως 10 Μετς, Τηλ. 210 9219002 & 210 9244200).

Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από νοσοκομεία:

Τα έγγραφα από δημόσια νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριστοτέλους 19, Τηλ. 210 5249011-20, 210 5232821)

Τα έγγραφα από πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από τη Γραμματεία του εκάστοτε πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου, αντίστοιχα.

Στα έγγραφα από ιδιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε ιατρού από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Σεβαστουπόλεως 113, Τηλ. 210 3816404, 210 3839673). Σε έγγραφα από ιδιώτη ιατρό ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία, όπως και για τα έγγραφα των ιδιωτικών
νοσοκομείων.

Σε ότι αφορά τα έγγραφα από υπηρεσίες των ΙΚΑ, αυτά απαιτείται να έχουν εκδοθεί ή να έχουν επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο υπάλληλο του τοπικού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. (οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν στείλει υπηρεσιακά στην αρμόδια για την χορήγηση της επισημείωσης αρχή, το δείγμα της υπογραφής τους).

Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. πρέπει να θεωρηθούν από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Αχαρνών 417, Τηλ. 213 1311644 & 213 1311649). και σε αυτά να γίνει η χορήγηση της επισημείωσης.

Όλα τα έγγραφα από τον Ο.Α.Ε.Δ. επικυρώνονται πρώτα από τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τράχωνες, Τηλ. 210 9989362, 210 9989363) και κατόπιν προσκομίζονται στην υπηρεσία μας.

Σε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφωνητικών σύμφωνα με άρθρο 8 παρ 16 του Ν. 1882/23-4-1990 ΦΕΚ 43Α΄ θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ στην οποία έχουν κατατεθεί. Εξαίρεση αποτελούν τα συμφωνητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ 6 του Ν 2682/8-2-1999 ΦΕΚ 16Α΄, τα οποία προκειμένου να επισημειωθούν με την Σφραγίδα της Χάγης θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής των άρθρων 11 & 3 του Ν 2690/1999.

Σε συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει να προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα όσων εξ αυτών έχουν κατατεθεί από τον αρμόδιο φορέα. Για όσες συμβάσεις δεν προβλέπεται η κατάθεσή τους απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και των δύο συμβαλλομένων μερών από δημόσια αρχή.

Στην περίπτωση των εγγράφων των δικαστικών επιμελητών (ιδιωτών) πρέπει να έχει προηγηθεί επικύρωση από τον Πρόεδρο των δικαστικών επιμελητών. Η Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης σε όλα τα δημόσια έγγραφα των υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα ΕΚΤΟΣ από τα ακόλουθα:

Τα δικαστικά έγγραφα. Τα δικαστικά έγγραφα της Αττικής, που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο και από τον Άρειο Πάγο επισημειώνονται από το Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 107, Νέα Κυψέλη Τηλ. 210 8841618). Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα δικαστικά έγγραφα Ειρηνοδικείου, Πταισματοδικείου και Αρείου Πάγου χρειάζεται να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του γραμματέα του εκάστοτε δικαστηρίου από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.

Τα Συμβολαιογραφικά έγγραφα Αθηνών, τα έγγραφα από Υποθηκοφυλακεία, τα έγγραφα των δικαστικών επιμελητών, και όσα έγγραφα εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών (πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, 2ος όροφος, γραφείο 217, Νέα Κυψέλη Τηλ. 210 8224595).

Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο (π.χ. αποφάσεις, δικόγραφα), από το Διοικητικό Εφετείο (π.χ. αποφάσεις, δικόγραφα) και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο (Λουίζης Ριανκούρ 85, Τηλ: 210 6962363). Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικ. Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του γραμματέα από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.

Τα έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής (τέως Νομαρχίας Αθηνών- Πειραιώς) επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια Αττικής (Συγγρού 15 – 17 & Λεμπέση, 2ος όροφος, Τηλ: 213 2063624, 213 2063627, 213 2063613, 213 2063630, 213 2063632).

Τα έγγραφα που εκδίδονται από πρεσβείες ή από προξενεία, και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα καθώς και τα διπλωματικά διαβατήρια επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Τηλ: 210 3285756 και 210 3285757). Στην περίπτωση όμως των εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών - Μελών, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (επίσημη ιστοσελίδα: coe.int) «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 07/06/1968)», η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών – Μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση.

Τα έγγραφα των δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις (άρθρο 1 του Ν.1497/84).

Τα έγγραφα που εκδόθηκαν από υπηρεσίες αλλοδαπών αρχών η Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης χορηγείται αποκλειστικά από την χώρα εκδόσεως του εγγράφου και όχι από τα προξενεία ή στις πρεσβείες των χωρών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hcch.net. Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε κάποια χώρα εκτός της Σύμβασης της Χάγης ή σε χώρα που η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις ως προς την προσχώρηση στην ανωτέρω σύμβαση (Αλβανία, Γεωργία, Κίνα, Μογγολία, Περού & Κιργιστάν) ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Τα έγγραφα που προέρχονται από δήμους, κοινότητες και τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. αυτών επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, 210 3744000, 210 3744106) και έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Τηλ. 210 3285755-757).

Τα έγγραφα των Υπουργείων επικυρώνονται απευθείας στο Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Τηλ. 210 3285755-757).

Τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες αρχές πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από το εποπτεύον Υπουργείο π.χ. τα έγγραφα που προέρχονται από Πρωτοδικεία, οικονομικές εφορίες κ.λ.π. επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υπουργείο Οικονομικών, αντίστοιχα, και έπειτα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: http://www.apdattikis.gov.gr

Μεταφράσεις

Έχω μεταφράσει μόνος μου το κείμενό μου και θέλω μόνο κάποιον να μου το διορθώσει/ελέγξει. Μπορείτε να το αναλάβετε;

Ναι, μπορούμε. Σημειώστε ότι επειδή δεν αναλαμβάνουμε τη διόρθωση μεταφράσεων τρίτων, θα ξαναμεταφράσουμε και θα επιμεληθούμε το κείμενό σας, οπότε το κόστος θα αντιστοιχεί σε κανονική μετάφραση. 

Σε ποιες γλώσσες μεταφράζετε και ποια αρχεία υποστηρίζετε;

Μεταφράζουμε σε ΟΛΕΣ τις ΓΛΩΣΣΕΣ του κόσμου από και προς τα ελληνικά. Επίσης έχουμε την δυνατότητα να μεταφράσουμε οποιοδήποτε κείμενο ξένης γλώσσας σε όποια άλλη γλώσσα επιθυμείτε π.χ. γιαπωνέζικα προς κινέζικα, αραβικά προς αγγλικά κ.ά. Δείτε αναλυτικά τις γλώσσες.

Υποστηρίζουμε όλων των ειδών τα αρχεία, από απλά αρχεία word μέχρι και αρχεία pdf, FrameMaker, InDesign και html. Δείτε αναλυτικά όλα τα αρχεία που υποστηρίζουμε.

Υπάρχει διαφορά μεταξύ αγγλικών Η.Π.Α και Η.Β;

Υπάρχουν λεπτές διαφορές μεταξύ αγγλικών Η.Π.Α και Η.Β, οπότε θα πρέπει να διευκρινίζεται σε πια χώρα θα αποσταλούν τα προς μετάφραση έγγραφα.

Ποιοι είναι οι δυνατοί τρόποι αποστολής μιας μετάφρασης;

Έχουμε την δυνατότητα να σας στείλουμε τα μεταφρασμένα έγγραφα μέσω courier με χρέωση παραλήπτη ή με απλό ταχυδρομείο, με email και φαξ. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να παραλάβετε τα μεταφρασμένα έγγραφα από το γραφείο μας.

Η επικύρωσή σας είναι ισότιμη του Υπουργείου Εξωτερικών;

Οι μεταφράσεις μας είναι ισότιμες με αυτές του Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τα: ΠΔ υπ’ αριθμ. 169/2002 και έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών .

Θέλω να μεταφράσω την ιστοσελίδα μου. Μπορείτε να το αναλάβετε αν σας στείλω την διεύθυνση URL;

Φυσικά και μπορούμε να αναλάβουμε την μετάφραση του ιστοτόπου σας. Στείλτε μας την διεύθυνση URL για να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για τον ιστότοπό σας και να κάνουμε μία εκτίμηση. Ωστόσο, για να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του κόστους και κατ΄ επέκταση στην μετάφραση θα πρέπει να μας προμηθεύσετε με τα αρχεία του ιστοτόπου σε ηλεκτρονική μορφή (html, xml κ.ά). Σε αυτό μπορεί να σας βοηθήσει ο τεχνικός που έστησε τον ιστότοπό σας. Περισσότερες πληροφορίες για την μετάφραση ιστοτόπων θα βρείτε εδώ .

Ετοιμάζω τα χαρτιά μου για το Δημόσιο και χρειάζομαι επίσημη μετάφραση των πτυχίων μου. Κάνετε επίσημες μεταφράσεις;

Οι μεταφράσεις μας είναι ισότιμες με αυτές του Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τα: ΠΔ υπ’ αριθμ. 169/2002 και έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών .

Στην περίπτωση που ετοιμάζετε τα χαρτιά σας για το Δημόσιο θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την προκήρυξη στο σημείο όπου αναφέρεται από ποιους φορείς γίνονται δεκτές οι μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων.

Εμείς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται πως γίνονται δεκτές μεταφράσεις από μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο.

Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος για την ποιότητα της μετάφρασης; Την ελέγχει κάποιος;

Όλες οι μεταφράσεις γίνονται από επαγγελματίες μεταφραστές που έχουν ακολουθήσει σχετικές σπουδές και έχουν εμπειρία στο αντικείμενο.Ακόμη, οι μεταφράσεις περνούν και από έλεγχο επιμέλειας και ποιότητας, ο οποίος πραγματοποιείται από έμπειρους μεταφραστές και με την χρήση ειδικών εργαλείων ελέγχου ποιότητας για να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο και η ακρίβεια της μετάφρασης. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα είναι προϊόν διαδοχικών ελέγχων για να είστε σίγουροι για την ποιότητα της μετάφρασης που λαμβάνετε.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την ανάθεση και παράδοση μιας μετάφρασης;

1. Εκτίμηση του κόστους και ημερομηνίας παράδοσης βάσει του κειμένου προς μετάφραση, στέλνοντας μας το κείμενο με φαξ, email ή φέρνοντάς το στο γραφείο μας. 2. Για ιδιώτες: κατάθεση προκαταβολής με την ανάθεση της μετάφρασης. Για εταιρείες – επαγγελματίες: αποστολή υπογεγραμμένης προσφοράς που σας έχουμε ήδη στείλει και κατάθεση προκαταβολής με την ανάθεση της μετάφρασης.3. Μετάφραση, επιμέλεια και ποιοτικός έλεγχος από το γραφείο μας.4. Παράδοση μετάφρασης σε έντυπη μορφή από το γραφείο μας ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email, με την εξόφληση και την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Κατά περίπτωση, αποστολή έντυπης μετάφρασης ταχυδρομικώς ή με courier.

Μπορώ να περιμένω να κάνετε επιτόπου την μετάφρασή μου;

Φυσικά και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε περίπτωση επείγοντος. Εσείς μπορείτε είτε να περάσετε από τα γραφεία μας και να φέρετε τα προς μετάφραση έγγραφα είτε να μας στα στείλετε μέσω email ή και φαξ και εμείς αναλόγως με τον όγκο θα σας τα παραδώσουμε μέσα στην ίδια ημέρα.

Σημείωση: Αυτό είναι δυνατό για 1 – 2 σελίδες περίπου στις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Διερμηνεία

Παρέχετε διερμηνεία για συνέδρια, ημερίδες κ.ά.;

Βεβαίως και παρέχουμε επαγγελματίες διερμηνείς σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε. Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τον κατάλληλο διερμηνέα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και να μας ενημερώσετε για τις γλώσσες επικοινωνίας των ομιλητών με το κοινό, τον τόπο και τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής του συνεδρίου.

Οικονομικά θέματα – τιμολόγηση

Χρειάζομαι επίσημη μετάφραση κάποιων εγγράφων. Υπάρχει επιπλέον κόστος για την επικύρωση της μετάφρασης;

Η επικύρωση για τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά δεν έχει επιπλέον κόστος διότι γίνεται από μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Δικαίωμα για την επικύρωση μεταφράσεων σε άλλες γλώσσες έχουν μόνο οι δικηγόροι. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει επιπλέον κόστος για τον δικηγόρο που θα αναλάβει την επικύρωση.

Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής;

1. Μετρητοίς στην γραμματεία μας.2. Με πιστωτική ή καταθετική κάρτα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Eurobank, Live-pay, στο website μας https://www.livepay.gr/eltranslations-1.aspx. 3. Με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό στην Eurobank και αποστολή του καταθετηρίου στο φαξ 2106815247 ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Γιατί δεν μπορείτε να μου δώσετε τιμή από το τηλέφωνο;

Η εκτίμηση του κόστους ενός κειμένου είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως ο συνδυασμός των γλωσσών, η πυκνότητα και το θέμα του κειμένου, η προθεσμία παράδοσης κ.ά. Επομένως μία εκτίμηση κόστους χωρίς να έχουμε εικόνα του κειμένου, θα μας οδηγήσει πιθανόν σε λανθασμένο συμπέρασμα, κάτι το οποίο εκ των υστέρων μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην συνέχεια της επικοινωνίας μας.

Πρακτική Άσκηση

Είμαι φοιτητής μετάφρασης και θέλω να κάνω πρακτική άσκηση. Δέχεστε ασκουμένους;

Ναι, δεχόμαστε ασκουμένους καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Εκπαίδευση

Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα θα βρείτε στην σελίδα Κε.Δι.Βι.Μ.