Εκτύπωση

ISO 17100:2015 για Υπηρεσίες Μετάφρασης

ISO 17100

Η EL-Translations είναι η πρώτη ελληνική μεταφραστική εταιρεία που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 17100:2015 για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης.

Το πρότυπο ISO 17100:2015 είναι το νέο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μετάφρασης και καλύπτει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης.

Καθορίζει τους παράγοντες που διέπουν τη:
      • μετάφραση
      • διόρθωση και την επιμέλεια
      • διαχείριση των έργων
      • μεταφραστική διαδικασία
      • συνολική ποιότητα και διαχείριση των έργων

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από την TÜV Hellas A.E. (TÜV Nord). 

Συνεργασία με το NATO για Υπηρεσίες Μετάφρασης & Διερμηνείας

BOA-ΝΑΤΟ1

Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έγινε εγκεκριμένος προμηθευτής του NATO για Υπηρεσίες Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Η σύναψη της εμπορικής συμφωνίας Basic Ordering Agreement, που υπεγράφη διμερώς, αποτελεί μια πολύ σημαντική διάκριση, η οποία σε συνδυσμό με την πιστοποίηση ISO 17100:2015 από την TÜV Hellas μας καθιστά πρωτοπόρο στον τομέα μας.