Υποτιτλισμός - Oπτικοακουστική μετάφραση —Υποτιτλισμός - Oπτικοακουστική μετάφραση —Υποτιτλισμός - Oπτικοακουστική μετάφραση —Υποτιτλισμός - Oπτικοακουστική μετάφραση —Υποτιτλισμός - Oπτικοακουστική μετάφραση —

Υποτιτλισμός - Oπτικοακουστική μετάφραση

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Υποτιτλισμός - Oπτικοακουστική μετάφραση

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ AUDIOVISUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ:

Μεταφράζουμε σε όποια γλώσσα επιθυμείτε υπότιτλους από:

 • Ταινίες
 • Βίντεο
 • Ντοκιμαντέρ
 • Διαφημιστικά σποτάκια
 • Εκπομπές
 • Μουσικά προγράμματα
 • Συνεντεύξεις κ.ά.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 1. Άριστη ποιότητα μετάφρασης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διακυμάνσεις του κειμένου σε πολιτισμικό και ιδιωματικό επίπεδο.
 2. Απλές συντακτικές προτάσεις.
 3. Σε περιπτώσεις που ο διάλογος πρέπει να συμπυκνωθεί το κείμενο διατηρεί την συνοχή του.
 4. Οι υπότιτλοι ακολουθούν τον ρυθμό του διαλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τους την αλλαγή πλάνου και τα ηχητικά εφέ. 
 5. Οι υπότιτλοι των παιδικών ταινιών ακολουθούν τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί για αυτή την κατηγορία ταινιών.
 6. Η διάρκεια των υποτίτλων συμβαδίζει με την ταχύτητα ανάγνωσης του μέσου θεατή.
 7. Η χρονική διάρκεια των υποτίτλων συμβαδίζει με τον ρυθμό της ταινίας.
 8. Ακριβής αντιστοιχία μεταξύ διαλόγου και περιεχομένου των υποτίτλων.
 9. Οι δύο γλώσσες είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συγχρονισμένες.
 10. Ακριβής αντιστοιχία ανάμεσα στον διάλογο και την παρουσία των υποτίτλων.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδρίων, δημοτικών συμβουλίων, συνελεύσεων, ομιλιών, δικαστηρίων και οποιουδήποτε ηχογραφημένου ή και μαγνητοσκοπημένου υλικού.

Εγγυόμαστε για την σωστή γραπτή απόδοση των παύσεων της φωνής, των σημείων στίξης και της γραμματικής.

Scroll