Ποιοτικός Έλεγχος Μετάφρασης —Ποιοτικός Έλεγχος Μετάφρασης —Ποιοτικός Έλεγχος Μετάφρασης —Ποιοτικός Έλεγχος Μετάφρασης —Ποιοτικός Έλεγχος Μετάφρασης —

Ποιοτικός Έλεγχος Μετάφρασης

Υπηρεσία Επιμέλειας Μετάφρασης

Υπηρεσία Επιμέλειας Μετάφρασης
Πιστοποιημένες μεταφράσεις με ISO 17100

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Eφαρμόζoυμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας με το οποίο διασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών καθώς και η αύξηση ικανοποίησης των πελατών:

/ Στελέχη Πανεπιστημιακού Επιπέδου

Το προσωπικό της εταιρείας, εσωτερικά στελέχη και εξωτερικοί συνεργάτες, είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου με εξειδικευμένες σπουδές στην μετάφραση ή και κάτοχοι σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου.

/ Υψηλής Τεχνολογίας Εξοπλισμός & Λογισμικό

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην μείωση του χρόνου διαχείρισης των έργων που λαμβάνει και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Συμβαδίζουμε με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της μετάφρασης κυρίως αλλά και γενικότερα και διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα λογισμικά διαχείρισης μεταφραστικού έργου και διασφάλισης ποιότητας.

/ Δια Βίου Εκπαίδευση του Δυναμικού μας

Εκπαιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό μας στην χρήση νέων εργαλείων μέσω ενδοεταιρικών σεμιναρίων είτε με φυσική παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη.

/ Συνεχής Ενημέρωση 

Έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και μεγάλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο οι οποίες μας βοηθούν να είμαστε πάντοτε ενημερωμένοι για τις νέες τάσεις και ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Έτσι είμαστε σε θέση να βρίσκουμε και να υποδεικνύουμε ποιοτικές λύσεις.

/ Ποιότητα στο Μεταφραστικό Έργο

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την παράδοση αξιόπιστων μεταφράσεωνστους πελάτες μας, χρησιμοποιούμε ειδικές μεθόδους εργασίας, έχουμε καθιερώσει διαδιακασίες πολαπλών σταδίων και χρησιμοποιούμε εξελιγμένα εργαλεία και λογισμικά που μας προσφέρει η τεχνολογία.

ΓΙΑΤΙ ΣE ΕΜΑΣ

Τηρώντας όλα τα στάδια επεξεργασίας όπως γλωσσική τοπικοποίηση, διόρθωση, επιμέλεια, σελιδοποίηση, & ποιοτικό έλεγχο διασφαλίζουμε ένα άριστο αποτέλεσμα.

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ:
 • Μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια (MMO)
 • Υλικά τηλεπικοινωνίας
 • Λογισμικά
 • Συστατικά καλλυντικών κ.α.
 • Περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντος
 • Προωθητικό υλικό marketing
 • Οδηγίες χρήσης
 • Νομικές μεταφράσεις
 • Gaming
 • Δερμοκαλλυντικά
 • Ιατρικές και Φαρμακευτικές μεταφράσεις
 • Αμυντικός τομέας & Στρατιωτικοί εξοπλισμοί
 • Διοικητικά έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες, ληξιαρχικές πράξεις
 • Τεχνικές μεταφράσεις
 • Συμβόλαια, ιδιωτικές συμβάσεις & συμφωνητικά
 • Εταιρικές συμφωνίες, συμβάσεις, καταστατικά
 • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας
 • Προωθητικό υλικό & λογισμικό ιατρικού εξοπλισμού
 • Προδιαγραφές συστημάτων
 • Επιστημονικές μελέτες και αναλύσεις
 • Διαφημιστικά σποτάκια
 • Συνεντεύξεις κ.ά.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 1. Για κάθε πελάτη συστήνουμε μια ειδική ομάδα η οποία διαχειρίζεται κάθε μεταφραστικό έργο και παρακολουθεί την εξέλιξή του από την ανάληψη μέχρι και την παράδοσή του.
 2. Όλες οι μεταφράσεις περνούν από 3 στάδια τα οποία διασφαλίζουν το άριστο αποτέλεσμα: μετάφραση, επιμέλεια και ποιοτικό έλεγχο.
 3. Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη.
 4. Μετά την παράδοση είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για τυχόν διορθώσεις, επίλυση αποριών κ.λπ.
Scroll