Επίσημες Μεταφράσεις EL-Translations —Επίσημες Μεταφράσεις EL-Translations —Επίσημες Μεταφράσεις EL-Translations —Επίσημες Μεταφράσεις EL-Translations —Επίσημες Μεταφράσεις EL-Translations —

Επίσημες Μεταφράσεις EL-Translations

Πιστοποιημένοι μεταφραστές αναλαμβάνουν τις επίσημες μεταφράσεις των κειμένων σας. Πιστοποίηση ISO 17100:2015 για τις υπηρεσίες μετάφρασης.

Πιστοποιημένοι μεταφραστές αναλαμβάνουν τις επίσημες μεταφράσεις των κειμένων σας. Πιστοποίηση ISO 17100:2015 για τις υπηρεσίες μετάφρασης.
Αυθημερόν Παράδοση

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Οι μεταφράσεις μας είναι επίσημες μεταφράσεις από πιστοποιημένους μεταφραστές, πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και Έλληνες δικηγόρους και αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με το ΠΔ 169/2002 ΦΕΚ156/Α/2-7- 2002 και έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως κορυφαίος πάροχος επαγγελματικών υπηρεσιών μετάφρασης, ειδικευόμαστε στην παροχή αξιόπιστων επίσημων μεταφράσεων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η ομάδα μας αποτελείται από πιστοποιημένους μεταφραστές με υψηλές δεξιότητες στη μετάφραση μιας μεγάλης ποικιλίας εγγράφων, από νομικά και ιατρικά έγγραφα μέχρι επιχειρηματικά συμβόλαια και τεχνικά εγχειρίδια.

Στην EL-Translations, κατανοούμε τη σημασία της ποιότητας και της ακρίβειας στη μετάφραση των επίσημων εγγράφων σας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μετάφρασης, με γνώμονα την πλήρη ικανοποίησή τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, πρέπει είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. 

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα.

Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. 

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεταφραστές μας είναι καταρτισμένοι επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα της μετάφρασης, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και την ποιότητα των μεταφράσεων μας.

Αναλαμβάνουμε να μεταφράσουμε όλα τα ιδιωτικά σας έγγραφα σε οποιαδήποτε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική. Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις κατηγορίες εγγράφων που μεταφράζουμε καθημερινά:

 • Έγγραφα δικαστικών προσφυγών & μετανάστευσης
 • Διοικητικά έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες, ληξιαρχικές πράξεις
 • Πιστοποιητικά, νομικές δηλώσεις, διαθήκες
 • Ιατρικές εξετάσεις & γνωματεύσεις
 • Ιατρικό ιστορικό ασθενούς
 • Συμβόλαια, ιδιωτικές συμβάσεις & συμφωνητικά
 • Έγγραφα κήρυξης πτώχευσης, μηνύσεις, πληρεξούσια
 • Προωθητικό υλικό marketing
 • Συστατικά καλλυντικών κ.α.
 • Υλικά τηλεπικοινωνίας
 • Νομική αλληλογραφία
 • Εταιρικές συμφωνίες, συμβάσεις, καταστατικά
 • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας
 • Κανονισμούς, νόμους, εγκυκλίους & προεδρικά διατάγματα
 • Κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών & δικαιώματα ιδιοκτησίας
 • Πατέντες
 • Επιστημονικές μελέτες και αναλύσεις
 • Οδηγίες χρήσης (IFU)
 • Εγχειρίδια ασφαλείας
 • Κλινικά πρωτόκολλα
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα (π.χ. πιστοποιητικά σπουδών), γίνεται:

• από τις κατά τόπους αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές ή

• με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) ή

• από τις Πρεσβείες των ξένων χωρών στην Ελλάδα, εφόσον προέρχονται από χώρα που έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Λονδίνου (1968) ή

• από το Βρετανικό Συμβούλιο, εφόσον προέρχονται από τη Μ. Βρετανία

Τα δημόσια έγγραφα της Κύπρου πρέπει να επικυρώνονται:

• από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην Κύπρο ή

• με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνεται:

• από Πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το ΠΔ 169/2002 ή

• από Έλληνες Δικηγόρους, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ΄Ν.4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων» ή

• από άλλους πιστοποιημένους μεταφραστές, ή διορισμένους στα κατά τόπους Πρωτοδικεία, άμισθους ερμηνείς ή 

• από μονίμους υπαλλήλους ή μεταφραστή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή από επίσημους ορκωτούς μεταφραστές.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΣ

Παραδίδουμε αυθημερόν σε όλη την Ελλάδα πάντοτε εντός προθεσμιών και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το έμπειρο προσωπικό μας θα σας λύσεις όλες τις απορίες.

Scroll