Τεχνικές μεταφράσεις —Τεχνικές μεταφράσεις —Τεχνικές μεταφράσεις —Τεχνικές μεταφράσεις —Τεχνικές μεταφράσεις —

Τεχνικές μεταφράσεις

Η τεχνική μετάφραση είναι η μετάφραση τεχνικών κειμένων (εγχειρίδια οδηγιών, οδηγούς χρήσης, κλπ.) ή, πιο συγκεκριμένα, κειμένων που περιέχουν σε μεγάλο βαθμό ειδική ορολογία, δηλαδή λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο στα πλαίσια μιας ειδικότητας ή επάγγελμα ή περιγράφουν λεπτομερώς αυτήν την ειδικότητα

Η τεχνική μετάφραση είναι η μετάφραση τεχνικών κειμένων (εγχειρίδια οδηγιών, οδηγούς χρήσης, κλπ.) ή, πιο συγκεκριμένα, κειμένων που περιέχουν σε μεγάλο βαθμό ειδική ορολογία, δηλαδή λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο στα πλαίσια μιας ειδικότητας ή επάγγελμα ή περιγράφουν λεπτομερώς αυτήν την ειδικότητα
Πιστοποιημένες μεταφράσεις με ISO17100

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Η EL-Translations με μακρά εμπειρία και εξειδικευμένους συνεργάτες του τμήματος Τεχνικής Μετάφρασης αναλαμβάνουν τεχνικές μεταφράσεις προς όλες τις γλώσσες και για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι τεχνικές μεταφράσεις διεκπεραιώνονται από ειδικούς στον κάθε επιστημονικό κλάδο και περιλαμβάνουν όλα τα στάδια επεξεργασίας όπως μετάφραση, τοπική προσαρμογή, διόρθωση, επιμέλεια κειμένων, σελιδοποίηση και ποιοτικό έλεγχο τελικού προϊόντος, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
 • Αυτοκινητοβιομηχανία & αεροναυπηγική
 • Βιομηχανία ενέργειας
 • Μεταλλευτική βιομηχανία
 • Βιοτεχνολογία
 • Δομικές κατασκευές & επίπλων
 • Βιομηχανία ποτών & καπνοβιομηχανία
 • Ένδυσης & υπόδησης
 • Τεχνολογίες πληροφοριών & επικοινωνιών
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Real Estate, Airbnb
 • Χημικά & τρόφιμα
 • κ.α.
ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ:
 • Τεχνικά εγχειρίδια
 • Εγχειρίδια ασφαλείας
 • Προδιαγραφές συστημάτων
 • Πατέντες, πρότυπα & πιστοποιήσεις
 • Τεχνικές προτάσεις
 • Εγχειρίδια χρήσης συσκευών & μηχανημάτων
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες μετάφρασης προσφέρουμε υπηρεσίες σελιδοποίησης στους πελάτες που επιθυμούν το μεταφρασμένο τους κείμενο ή οποιοδήποτε κείμενο άλλης γλώσσας να προσαρμοστεί με τις εικόνες, τα γραφικά και τα διαγράμματα που περιλαμβάνει το πρωτότυπο, παραδίδοντας το κείμενό σας έτοιμο για εκτύπωση ή δημοσίευση.

Scroll