Μετάφραση Νομικών Κειμένων  —Μετάφραση Νομικών Κειμένων  —Μετάφραση Νομικών Κειμένων  —Μετάφραση Νομικών Κειμένων  —Μετάφραση Νομικών Κειμένων  —

Μετάφραση Νομικών Κειμένων 

ISO 17100

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Παρέχουμε Νομικές Μεταφράσεις από νομικούς μεταφραστές.Η EL-Translations διαθέτει ειδικό τμήμα νομικής μετάφρασης στελεχωμένο από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, μεταφραστές και νομικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη μετάφραση των εξειδικευμένων κειμένων σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όλα τα στάδια ενός μεταφραστικού έργου μετάφραση, διόρθωση, επιμέλεια κειμένων, έλεγχο της νομικής ορολογίας, σελιδοποίηση και ποιοτικό έλεγχο της μετάφρασης.

Οι μεταφραστές του νομικού τμήματός μας είναι εξοικειωμένοι με τη νομική ορολογία και το ισχύον νομικό σύστημα της χώρας στην οποία διαμένουν ώστε το παραγόμενο αποτέλεσμα να είναι άρτιο από κάθε άποψη.

ΤΙ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ

Αναλαμβάνουμε οποιασδήποτε φύσης και όγκου εργασία μετάφρασης νομικών κειμένων, ακόμη και τις πιο επείγουσες, και παραδίδουμε πάντοτε εντός των συμφωνηθεισών προθεσμιών.

ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ:
 • Διοικητικά έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες, ληξιαρχικές πράξεις
 • Συμβόλαια, ιδιωτικές συμβάσεις & συμφωνητικά
 • Έγγραφα κήρυξης πτώχευσης, μηνύσεις, πληρεξούσια
 • Νομική αλληλογραφία
 • Εταιρικές συμφωνίες, συμβάσεις, καταστατικά
 • Πρακτικά δικαστηρίων & περιγραφές μαρτύρων
 • Νομικές αποποιήσεις
 • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας
 • Πιστοποιητικά, νομικές δηλώσεις, διαθήκες
 • Κανονισμούς, νόμους, εγκυκλίους & προεδρικά διατάγματα
 • Κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών & δικαιώματα ιδιοκτησίας
 • Πιστωτικές επιστολές
 • Ευρωπαϊκούς εκτελεστούς τίτλους
 • Έγγραφα δικαστικών προσφυγών & μετανάστευσης
 • Ιστοσελίδες δικηγόρων & δικηγορικών γραφείων
ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας εγγυόμαστε ασφάλεια και εχεμύθεια και εφόσον το επιθυμείτε εσείς ή οι πελάτες σας, υπογράφουμε εκ των προτέρων συμφωνητικό τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας παραδώσετε τα προς μετάφραση έγγραφα είτε σε απλή φωτοτυπία, είτε σαρωμένα σε αρχείο pdf, είτε σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή π.χ. αρχείο word.

Scroll